Laureaci

Jury w składzie: Izabella Gustowska, Ryszard W. Kluszczyński, Michał Ostrowicki / Sidey Myoo, Mirosław Rogala, Jeffrey Shaw przyznało nagrody w następujących kategoriach: Intermedialne Dzieło Sztuki oraz Koncepcja Intermedialnego Dzieła Sztuki.

Intermedialne dzieło sztuki

Po zapoznaniu się z 55 pracami zgłoszonymi do konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki, Jury uzgodniło, że nie przyznaje nagrody Grand Prix. Pomimo wysokiego poziomu prac, żadna z prac nie wyróżniała się w takim stopniu, żeby uhonorować ją indywidualną nagrodą. Jury w tej sytuacji podjęło decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród.

Nagroda w wysokości 7 500 zł

Emanuele Dainotti (Włochy), Un cuento de Santa Maria, 2018

Praca ujęła jury doskonałą konstrukcją narracji i nowoczesnym wykorzystaniem środków ekspresji filmowej dla potrzeb 4 kanałowej prezentacji. Ascetyczna estetyka i minimalizm konstrukcji obrazu zostały w niej skonfrontowane z pełnymi namiętności, dramatycznymi relacjami międzyludzkimi, z dominacją problematyki genderowej.

Nagroda w wysokości 7 500 zł

Leo Tsao (Australia), Four Walls, 2018

Jury wzięło pod uwagę uniwersalną prezentację wymiaru ludzkiej egzystencji, przenikniętą dyspersją i transformacją. W pracy pokazano życie czworga bohaterów, których świat ulega destrukcji. Praca uwidacznia wartość wykorzystania efektów transformujących zastaną rzeczywistość, która rozpada się i konstruuje na nowo.

Nagroda sponsora

Piotr Wyrzykowski (Polska)Manhunt 2.0, 2018

Patron technologiczny firma Optoma ufundował nagrodę w postaci projektora o wartości 2900 zł.

Nagroda Publiczności w wysokości 5 000 zł

ARCAAN Collective (France), Immersive, 2018


Koncepcja intermedialnego dzieła sztuki

Po zapoznaniu się z 33 projektami zgłoszonymi do konkursu na Koncepcje Intermedialnego Dzieła Sztuki, Jury wyłoniło dwie prace, które zostaną zrealizowane w ramach następnej edycji Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki.

Nagroda to realizacja koncepcji

Zobowiązanie do opracowania projektu wraz z jego autorem oraz do realizacji i sfinansowania jego publicznego przedstawienia i promocji w terminie wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu.

Auden Lincoln-Vogel (Stany Zjednoczone), Automated Association

Jury wzięło pod uwagę nowatorski warsztat artystyczny aplikacji na urządzenia mobilne i VR headset oraz możliwości jakie one oferują, w odniesieniu do rzeczywistości wirtualnej i jej relacji do świata realnego. Automated Association Projekt jest oparty na algorytmach silnika wyszukiwarki pozwalającej na przeszukiwanie sieci w celu pozyskania wizualnie podobnych obrazów. Praca podejmuje refleksję na temat procesów konstruowania rzeczywistości oraz indywidualnych tożsamości w cyfrowych światach.

Nagroda to realizacja koncepcji

Zobowiązanie do opracowania projektu wraz z jego autorem oraz do realizacji i sfinansowania jego publicznego przedstawienia i promocji w terminie wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu.

Krzysztof Mazur (Polska), Supersymetria

Jury doceniło oryginalność pracy rozwijającej się w kontekście dyskursów naukowych. W tej interaktywnej instalacji zawarto idee wielowymiarowości odnoszącej się do rzeczywistości w aspekcie społecznym. Projekt zawiera wartości związane z  dynamiczną, nieprzewidywalną rzeczywistością i relacjami międzyludzkimi, bazując na nowatorskiej idei powiązań współczesnej sztuki, nauki i technologii.

Odwiedź wystawę pokonkursową