Konkurs

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i działającą przy nim Fundację Rozwoju Sztuki Intermediów. Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany w roku 2020 po raz drugi. Konkurs adresowany jest do twórców intermedialnych. Celem konkursu jest wyłonienie utworów otwierających dyskusję o kryteriach porównania i oceny dzieł sztuki intermedialnej, form prezentacji takich dzieł oraz roli twórczości artystycznej w komunikacji. Założeniem projektu jest porównywanie ze sobą dzieł przeznaczonych do jednakowych bądź zbliżonych formuł prezentacji. W tym celu druga edycja konkursu odbędzie się w dwóch, oddzielnie ocenianych modułach: instalacja audiowizualna czterokanałowa oraz VR. Dzieła można zgłaszać do jednej lub obu części konkursu.

Rzeczywistość wirtualna jest dzisiaj szybko rozwijającym się fenomenem, który coraz bardziej intryguje użytkowników możliwościami, różnorodnością lub odmiennością w stosunku do świata fizycznego. Technologia VR w szeregu przypadkach zastępuje dzisiejsze dwuwymiarowe środowisko sieci, a jej przyspieszający rozwój zmierza do unifikacji Internetu pod postacią jednego, wspólnego przestrzennego świata 3d. Ten powstający na naszych oczach wirtualny świat jest nie tylko podobny do świata fizycznego, ale nierzadko świat ten przerasta atrakcyjnością, pięknem oraz bezgranicznymi możliwościami kreacji, która oddziałuje na zmysły i emocje. Wszystko to powoduje, że użytkownicy w coraz większym stopniu przenoszą do tej przestrzeni swoje potrzeby, takie jak aktywność zawodowa lub rozrywka, a przestrzeń ta będąc w swojej trójwymiarowej naturze bliską trójwymiarowej naturze człowieka, staje się alternatywną rzeczywistością w stosunku do świata fizycznego.

Konkurs nie stawia autorom dzieł ograniczeń wiekowych, ograniczeń dotyczących dat powstania, wykonania dzieł czy też ich wcześniejszej prezentacji lub publikacji. Obok spełnienia wymogów prezentacji i oceny konieczne jest potwierdzenie autorstwa dzieła i poświadczenie przez autora posiadania doń pełnych praw własności, jak również poświadczenie w zgłoszeniu konkursowym zgody na poddanie dzieła procedurze konkursowej i warunkom ekspozycji. Organizatorzy gwarantują publiczną i sieciową prezentację wszystkich spełniających warunki konkursu dzieł, ich porównanie i wybór dokonany przez Jury oraz przyznanie nagród przewidzianych regulaminem. Organizatorzy powołają międzynarodowe Jury, złożone z artystów i teoretyków sztuki mediów, w tym również przedstawiciela organizatorów, którego skład podadzą do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2020 roku.

Dzieła można zgłaszać do jednej z dwóch lub obu części konkursu.

ICIA 2020 - prolog