Wykład VR Mode

11 grudnia 2020
od 12:00 do 13:00

Wykład dotyczy rzeczywistości wirtualnej opisywanej głównie z perspektywy filozoficznej oraz z uwzględnieniem jej zastosowania w sztuce. Zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia odnoszące się do VR, jak również przedstawiony zostanie rys historyczny rozwoju tego pojęcia, jak i samej technologii od lat 60. XX wieku. W zarysie omówione zostaną takie aspekty VR, jak Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), czy Extended Reality (XR). Zaprezentowanych zostanie także kilka przykładów prac artystycznych, m. in. takich twórców jak M. Krueger, J. Show, Mark Farid oraz studentek i studentów Wydziału Intermediów krakowskiej ASP. Prezentacja odbędzie się w Academia Electronica w Second Life, której obraz zostanie udostępniony na konferencyjnym kanale You Tube.

Sidey Myoo to pseudonim naukowy prof. dr hab. Michała Ostrowickiego – filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu. Jest autorem książek: “Dzieło sztuki jako system”, “Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki”, “Ontoelektronika” oraz prac redagowanych, a także szeregu artykułów. Jest współredaktorem multimedialnego czasopisma “Mdialica. Studia Multimedialne z Humanistyki” oraz czasopisma „Kultura i Historia”. W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną część Uniwersytetu Jagiellońskiego działającą w świecie Second Life, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie.

Nagranie transmisji wykładu on-line