Harmonogram

W trakcie


Lista dzieł

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieł zakwalifikowanych

30.11.2018

Sprawdź

Nadchodzące


Obrady Jury

Publiczna prezentacja dzieł zakwalifikowanych

10-14.12.2018

Werdykt

Ogłoszenie werdyktu Jury i otwarcie wystawy pokonkursowej

17.12.2018

Wystawa

Wystawa prezentująca nagrodzone prace

17.12.2018 - 17.01.2019

Artyści których prace zostały zakwalifikowane do obrad jury