Konkurs 2022

Odwiedź wystawę pokonkursową

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany w roku 2022 po raz drugi. Konkurs adresowany jest do twórców intermedialnych. Celem konkursu jest wyłonienie utworów otwierających dyskusję o kryteriach porównania i oceny dzieł sztuki intermedialnej, form prezentacji takich dzieł oraz roli twórczości artystycznej w komunikacji. Założeniem projektu jest porównywanie ze sobą dzieł przeznaczonych do jednakowych bądź zbliżonych formuł prezentacji. W edycji 2022 konkurs odbędzie się w dwóch, oddzielnie ocenianych kategoriach: CAVE – wielokanałowa projekcja audio-wizualna oraz VR – dzieło wirtualnej rzeczywistości. Dzieła można zgłaszać do jednej lub obu kategorii konkursu.

Konkurs nie stawia autorom dzieł ograniczeń wiekowych, ograniczeń dotyczących dat powstania, wykonania dzieł czy też ich wcześniejszej prezentacji lub publikacji. Obok spełnienia wymogów prezentacji i oceny konieczne jest potwierdzenie autorstwa dzieła i poświadczenie przez autora posiadania doń pełnych praw własności, jak również poświadczenie w zgłoszeniu konkursowym zgody na poddanie dzieła procedurze konkursowej i warunkom ekspozycji. Organizatorzy gwarantują publiczną i sieciową prezentację wszystkich spełniających warunki konkursu dzieł, ich porównanie i wybór dokonany przez Jury oraz przyznanie nagród przewidzianych regulaminem. Organizatorzy powołali trzyosobowe Jury, złożone z artystów i teoretyków sztuki mediów, w tym również przedstawiciela organizatorów. 

Dzieła można zgłaszać do jednej z dwóch lub obu kategorii konkursu.