Nagrody

Intermedialne dzieło sztuki

Grand Prix w wysokości 15 000 zł

Nagroda Publiczności w wysokości 5 000 zł

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu otwarcia wystawy nagrodzonych prac 17 grudnia 2018 roku. Nagrody przyzna międzynarodowe Jury. W jego skład wejdą autorzy i teoretycy sztuki mediów, w tym jedna osoba reprezentująca organizatorów i cztery niezależne. Skład Jury podany zostanie do publicznej wiadomości do 20 września 2018 roku.

Koncepcja intermedialnego dzieła sztuki

Nagroda to realizacja koncepcji

Zobowiązanie do opracowania projektu wraz z jego autorem oraz do realizacji i sfinansowania jego publicznego przedstawienia i promocji w terminie wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu.

Intermedialne dzieło sztuki

Grand Prix w wysokości 15 000 zł

Nagroda Publiczności w wysokości 5 000 zł

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się w dniu otwarcia wystawy nagrodzonych prac 17 grudnia 2018 roku. Nagrody przyzna międzynarodowe Jury. W jego skład wejdą autorzy i teoretycy sztuki mediów, w tym jedna osoba reprezentująca organizatorów i cztery niezależne. Skład Jury podany zostanie do publicznej wiadomości do 20 września 2018 roku.

Koncepcja intermedialnego dzieła sztuki

Nagroda to realizacja koncepcji

Zobowiązanie do opracowania projektu wraz z jego autorem oraz do realizacji i sfinansowania jego publicznego przedstawienia i promocji w terminie wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu.

Artyści których prace zostały zakwalifikowane do obrad jury