Nagrody

Intermedialne dzieło sztuki

Grand Prix w wysokości 15 000 zł

Nagroda Publiczności w wysokości 5 000 zł

Jury w składzie: Izabella Gustowska, Ryszard W. Kluszczyński, Michał Ostrowicki / Sidey Myoo, Mirosław Rogala, Jeffrey Shaw zakończyło obrady 14.12.18. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.icia.pl równoległe z otwarciem wystawy pokonkursowej w dniu 17.12.18 o godz. 18.30 w galerii Wydziału Intermediów – Opcja znajdującej się pod adresem ul. Krzemionki 30, 31-525 Kraków.

Koncepcja intermedialnego dzieła sztuki

Nagroda to realizacja koncepcji

Zobowiązanie do opracowania projektu wraz z jego autorem oraz do realizacji i sfinansowania jego publicznego przedstawienia i promocji w terminie wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu.

Laureaci i werdykt Jury