Idea

VIRTUAL_ICIA 2020 Modularna prezentacja sztuki VR to wirtualna eksplozja wydarzeń związanych z ideą Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki organizowanego przez Wydział Intermediów ASP w Krakowie. Naszym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat immersyjnych projektów artystycznych z pogranicza sztuki oraz nauki, a także wykorzystaniu najnowszych technologii we współczesnych praktykach artystycznych i badawczych nowego pokolenia artystów i artystek.

Pragniemy podjąć refleksję teoretyczną na temat przyszłości immersyjnych i interaktywnych zjawisk sztuki oraz potencjalnych kierunków rozwoju nowych trendów estetycznych. Poprzez uruchomienie panelu wykładów, warsztatów oraz prezentacji online, chcemy poszerzyć spektrum odbiorców sztuki nowych mediów, a także dostarczyć podstawowych narzędzi do nawigowania po wirtualnych światach – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

VIRTAUL_ICIA 2020 - wydarzenia

Ważnym elementem VIRTUAL_ICIA jest otwarcie VR Cave – wirtualnej przestrzeni galeryjnej przeznaczonej do interaktywnego zwiedzania. W przestrzeni galerii można będzie zapoznać się z pracami laureatów pierwszej edycji konkursu, która odbyła się w 2018 roku. Będzie to sześć wirtualnych aranżacji intermedialnych prac artystów. Odbiorcy i odbiorczynie będą mogli udać się na wirtualny spacer po przestrzeni cave oraz skorzystać z możliwości oprowadzania online. Cykl wydarzeń  VIRTUAL_ICIA 2020 Modularna prezentacja sztuki ma na celu promowanie idei Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki, którego zamysłem jest odkrywanie i wyłanianie utworów otwierających dyskusję o kryteriach porównania i oceny dzieł sztuki intermedialnej, jak również form prezentacji takich dzieł oraz roli twórczości artystycznej w komunikacji.