Harmonogram

W trakcie


Werdykt

Ogłoszenie werdyktu Jury na stronie internetowej

22.10.2022

Nadchodzące


Gala i wystawa

Gala wręczenia nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej

12.11.2022 - 29.11.2022


Lista dzieł

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieł zakwalifikowanych

14.10.2022


Obrady Jury

Tygodniowe spotkanie Jury i przegląd dzieł zakwalifikowanych

17-21.10.2022

Zgłoszenia

Nadsyłanie dzieł i wypełnienie formularza zgłoszeniowego

11.07.2022 - 30.09.2022*

Zgłoś się

* Do dnia 30.09.2022 do godz. 23.59 czasu środkowoeuropejskiego

Laureaci i werdykt Jury