Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38/3
31-111 Kraków