Laureaci

Jury w składzie Sidey Myoo – przewodniczący, Dominik Kuryłek, Michał Hyjek obradowało w dniach 17-21 października 2022. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dopuszczonymi do konkursu pracami w dwóch kategoriach – CAVE i VR, ogłosiło werdykt wraz z uzasadnieniami. 

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie zostaną zaprezentowane publicznie podczas wystawy pokonkursowej w dniach 13-29 listopada 2022 roku w siedzibie Wydziału Intermediów ASP w Krakowie. 12 listopada o godzinie 18.00 odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród i wernisaż wystawy. 

Grand Prix w wysokości 10 000 zł

Barbara Gryka (Polska), Taniec Motocykli, 2020

Praca z oryginalnym pomysłem, która została wykonana z myślą o odbiorze w przestrzeni CAVE i w pełni wykorzystująca specyfikę czterech ekranów. Dzieło wykonane profesjonalnie. Artystka świadomie wykorzystuje dostępne technologie. W jej pracy uwagę zwraca płynnie poprowadzona narracja, przemyślana i sprawnie przedstawiona choreografia dokamerowego performance oraz doskonała synchronizacja dźwięku z obrazem. W warstwie merytorycznej jest to praca mądra, podejmująca problematykę feministyczną. Odzwierciedla to akcja, w której ubrana w strój ludowy performerka (autorka) moderuje tańcem ubranych w kaski motocyklistów. Maszyny krążą wokół widza w hipnotycznym tańcu, co potęguje warczący dźwięk silników.

Nagroda główna w kategorii CAVE
w wysokości 5 000 zł

Zuza Banasińska (Holandia), The House that Shadows Built, 2021

Praca zwraca uwagę bardzo dobrym wykorzystaniem specyfiki CAVE. Doskonała pod względem technicznym. Artystka swobodnie posługuje się bogatym zestawem środków przetwarzania obrazu i dźwięku umiejętnie snując opowieść na wszystkich dostępnych ekranach. W interesujący sposób prowadzi grę z wyobrażeniami i kliszami kształtowanymi przez współczesną kulturę wizualną. W pełen ironii sposób skłania oglądającego do konfrontacji z wyobraźnią ukształtowaną przez zarejestrowane kamerą filmowe motywy.

Nagroda główna w kategorii VR
w wysokości 5 000 zł

Lo-Def Film Factory (Francois Knoetze, Amy Louise Wilson, Republika Południowej Afryki), The Subterranean Imprint Archive

Praca doskonale wykorzystująca możliwości technologii VR. Dzięki zastosowaniu metody sczytania ruchów dłoni w przestrzeni interaktywnej wytwarzanej przez Oculus, następuje wyraźna, intuicyjna, haptyczna interakcja użytkownika z dziełem. Zwraca uwagę świadomie stosowana imersja. Praca posiada wyraźną, jasną fabułę. Estetycznie zaprojektowaną. Jej przebieg jest uzależniony od decyzji użytkownika wykorzystującego gamingową strukturę przechodzenia od jednego do kolejnego etapu. W warstwie konceptualnej zwraca uwagę zaangażowana społecznie i politycznie treść pracy. 

Wyróżnienie w kategorii CAVE 

Jakub Stelmach (Polska), In Our Mind We Are Alone, 2022

Jury postanowiło przyznać również pozaregulaminowe wyróżnienie w kategorii CAVE. Praca wyróżnia się spójnością doskonale przygotowanej kompozycji muzycznej z abstrakcyjnym obrazem. Motywy wizualne, nawiązujące do cyber-kultury, tworzą niepokojącą aurę towarzyszącą oglądaniu dzieła. Praca dobra pod względem technicznym. Doskonale wykorzystująca specyfikę CAVE z uwzględnieniem rozdzielnego czterokanałowego dźwięku. 

Odwiedź wystawę pokonkursową