Nagrody

W konkursie werdyktem Jury przyznane zostaną nagrody: Grand Prix w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) oraz dwie Nagrody Główne po jednej dla każdej kategorii konkursu w wysokości 5 000 zł każda (pięć tysięcy złotych).

Grand Prix w wysokości 10 000 zł

Kategoria CAVE

Nagroda Główna w wysokości 5 000 zł

Jury w składzie: Michał Ostrowicki / Sidey Myoo, Michał Hyjek, Dominik Kuryłek przeprowadzi obrady w dniach 13-20.09.22. Werdykt Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.icia.pl równoległe z otwarciem gali wręczenia nagród oraz wystawy pokonkursowej w dniu 12.11.22 o godz. 18.00 w siedzibie Wydziału Intermediów znajdującej się pod adresem ul. Berka Joselewicza 23A, 31-525 Kraków.

Kategoria VR

Nagroda Główna w wysokości 5 000 zł

Laureaci i werdykt Jury