Organizatorzy

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie we współpracy z Fundacją Rozwoju Sztuki Intermediów oraz galerią Opcja.

Organizator

Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie został założony w 2012 roku. Program jednostki mieści się pomiędzy pojęciami „nowych mediów” i „produkcji audiowizualnej”, jednak lokalizacja ta nie oddaje w pełni tego, co z punktu naszego doświadczenia i intencji jest w tym projekcie najbardziej konstruktywne, rozwojowe i co może stymulować cywilizacyjny progres. Celem programu kształcenie jest inspirowanie adeptów do łączenia tradycyjnych aspiracji artystycznych z nowym instrumentarium technologicznym i semantycznym, do poszerzenia tradycyjnego pojęcia i funkcji dzieła. Absolwenci kierunku są w tym samym stopniu przygotowani do twórczości w ramach wolnego zawodu co do pracy grupowej w zespołach projektowych i produkcyjnych, posługujących się zaawansowanymi technologiami.

Współpraca organizacyjna

Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów powstała w celu wspierania inicjatyw i środowiska artystów zaangażowanych w twórczość o charakterze intermedialnym, interdyscyplinarnym, rozwijających badania, dydaktykę oraz międzyśrodowiskową i międzynarodową współpracę w tym zakresie. Jednym z jej statutowych zadań jest też łączenie sfery akademickiej z jej otoczeniem, społecznym i ekonomicznym, w najszerszym spektrum aktywności. W chwili obecnej Fundacja wspomaga znaczące przedsięwzięcie kulturalne w Krakowie.

Galeria Opcja to Galeria Wydziału Intermediów przy ASP w Krakowie. Galeria powstała w 2013 roku. Przestrzeń ta jest przeznaczona przede wszystkim dla działań i prezentacji studenckich, a także jako obszar działalności pracowni dydaktycznych. Galeria jest także otwarta na prezentacje ciekawych projektów spoza obszaru uczelni jak festiwale, wykłady, pokazy czy konkursy. Formalnym opiekunem galerii jest Mariusz Sołtysik. W latach 2013-2022 r. odbyło się 49 wystaw.

Nabór zgłoszeń do 30 września 2022 roku do godz. 23:55 CET upływa za...

000 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund