Rozmowa o Supersymetrii

11 grudnia 2020
od 18:00 do 18:45

Filozof i teoretyk sztuki Sidey Myoo (Michał Ostrowicki), wspólnie z artystą Sztuki Nowych Mediów Krzysztofem Mazurem, laureatem Międzynarodowego Konkursu na Intermedialne Dzieło Sztuki, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Sztuki Intermediów i Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie w 2018, porozmawiają na temat twórczości artystycznej inspirowanej rozwojem nauki oraz wykorzystującej w procesie twórczym współczesne, wysokie technologie. Tematyka będzie związana z filozoficzną refleksją nad sztuką współczesną, estetycznym aparatem pojęciowym tworzonym i używanym w badaniach nad Sztuką Nowych Mediów oraz dotyczyć będzie praktycznych problemów artystek i artystów tworzących tego rodzaju sztukę. Prelegenci zastanowią się nad rolą twórców, jako „zwiadowców” kultury, którzy przenikają poza granicę codziennego doświadczenia poprzez swoje artystyczne wytwory, ułatwiając przyswojone odbiorcy nowoczesnej technologii w przyjazny i bezpieczny sposób. Rozmowa będzie dotyczyć także powiązań sztuki, nauki i społeczeństwa oraz roli sztuki w procesie adaptacji człowieka do dynamicznie rozwijającego się i zmieniającego się świata. Przedmiotem dyskusji będzie również znaczenie organizowania takich konkursów lub wystaw, jak Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki, który umożliwia wymianę artystycznych doświadczeń oraz poszerza wiedzę na temat sztuki współczesnej.

Sidey Myoo to pseudonim naukowy prof. dr hab. Michała Ostrowickiego – filozofa i teoretyka sztuki. Sidey Myoo pracuje w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowań jest estetyka, traktowana jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej. Od 2003 zajmuje się również filozofią sieci. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu. Jest autorem książek: “Dzieło sztuki jako system”, “Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki”, “Ontoelektronika” oraz prac redagowanych, a także szeregu artykułów. Jest współredaktorem multimedialnego czasopisma “Mdialica. Studia Multimedialne z Humanistyki” oraz czasopisma „Kultura i Historia”. W 2007 roku powołał Academia Electronica – wirtualną część Uniwersytetu Jagiellońskiego działającą w świecie Second Life, gdzie prowadzone są oficjalne kursy akademickie.

Krzysztof Mazur ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie oraz studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest twórcą instalacji interaktywnych i projektów podejmujących tematy na styku sztuki i nauki, stymulacji sztucznego życia, ekologii, zjawisk z fizyki kwantowej i OTW, GPS-art czy audio-art. W ramach estetyki filozoficznej podejmuje temat dzieła sztuki interaktywnej rozumianego jako autonomiczny podmiot, bada procesy kształtowania się nowych odmian sztuki oraz pracuje nad koncepcją estetyki adaptacyjnej, próbującą opisać rolę artysty i jego twórczości w procesie psychicznego i kulturowego przyswojenia przez człowieka wytworów nauki i wysokiej technologii.

Nagranie transmisji on-line spotkania