Four Walls (2018)

Leo Tsao (Australia)

Zwycięzca w kategorii Intermedialne dzieło sztuki

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki 2018

Four Walls skupia się na czworgu Nowojorczykach ze społeczności queer oraz ich relacji z własną przestrzenią osobistą i otoczeniem. Eksploruje podobieństwa doświadczeń fenomenologicznych osób queer, jak również różnice tworzone przez punkty styczne tożsamości. Muzyka autorstwa Nin Martoize.

Uzasadnienie werdyktu Jury

ICIA 2018 Jury: Izabella Gustowska, Ryszard W. Kluszczyński, Michał Ostrowicki / Sidey Myoo, Mirosław Rogala, Jeffrey Shaw

Jury wzięło pod uwagę uniwersalną prezentację wymiaru ludzkiej egzystencji, przenikniętą dyspersją i transformacją. W pracy pokazano życie czworga bohaterów, których świat ulega destrukcji. Praca uwidacznia wartość wykorzystania efektów transformujących zastaną rzeczywistość, która rozpada się i konstruuje na nowo.

Artysta

Leo Tsao to australijsko-tajwański artysta i projektant aktualnie działający w Nowym Jorku. Jego prace badają fenomenologię queer i stawiają czoła opresyjnym perspektywom, tworząc nowe sposoby postrzegania. W 2015 uzyskał stypendium zagraniczne i studiował komunikację wizualną ze specjalnością w filmie fabularnym na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. Skończył studia w 2017 z tytułem licencjata w dziedzinie Designu z wynikiem bardzo dobrym na University of New South Wales Art & Design. Obecnie w swoich pracach eksploruje: fenomenologię queer, eksperymentalne praktyki artystyczne + aktywizm i ruchy społeczne. Więcej jego prac znaleźć można na stronie leotsao.com.

360° VR wideo instalacja