Jury

Artysta, profesor sztuk plastycznych, pracownik Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, w Katedrze Intermediów prowadzi Pracownię Działań Filmowych i Performatywnych, oraz współpracownik Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku na kierunku Grafika. Realizuje prace w obszarze różnych mediów: obiekty malarskie, grafika, fotografia, instalacje, video, video performance, film. Prace Izabeli Gustowskiej znajdują się w znaczących muzeach w kraju i za granicą, w tym w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, i inne. W 1988 roku reprezentowała Polskę na XLIII Esposizione Internazionale d’Arte, La Biennale di Venezia w Wenecji.

Profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Zakładem Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Wydział Edukacji Wizualnej). Zajmuje się problematyką społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, cyberkultury, sztuki (multi)mediów, zagadnieniami współczesnej teorii sztuki, sztuką alternatywną (awangardą) i krytyką artystyczną. Juror wielu festiwali sztuk medialnych. Redaktor rocznika „Art Inquiry”, współpracownik licznych pism artystycznych, ekspert Komitetu Kinematografii, członek rad i komitetów programowych międzynarodowych sympozjów, muzeów i galerii.

Filozof, profesor nauk humanistycznych, pracownik Zakładu Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Interesuje się estetyką, traktowaną jako teoria sztuki, głównie w odniesieniu do sztuki współczesnej, w tym sztuki elektronicznej (Sztuki Nowych Mediów). Zajmuje się również filozofią sieci, w tym takimi zjawiskami, jak: immersyjność, interaktywność, teleobecność, telematyczność, sztuczna inteligencja, hybrydyzacja, alinearność, immaterialność, interfejs, tożsamość. W badaniach podkreśla znaczenie rozwoju technologii, jako tworzącej lub całościowo przekształcającej świat człowieka. W 2006 posłużył się pojęciem wirtualne realis (później: elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu. W 2007 roku powołał Academia Electronica – niezinstytucjonalizowaną uczelnię, działającą na wzór uniwersytetu w środowisku elektronicznym Second Life.

Artysta wizualny, teoretyk sztuki, performer, autor instalacji, rysownik, grafik, fotograf i pedagog; zamieszkały w USA pochodzenia polskiego. Absolwent malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1979), po studiach wyemigrował do USA. Wykładał sztuki multimedialne m.in. w Northwestern University w Chicago oraz Pratt Institute oraz Brooklyn College w Nowym Jorku. W roku 2000 obronił doktorat w zakresie sztuk interaktywnych w University of Wales pod kierunkiem prof. Roya Ascotta. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród; jego wystawy indywidualne i prace prezentowane były w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Finlandii, Polsce, Brazylii, Japonii, Chinach i wielu innych.

Jeffrey Shaw jest artystą nowych mediów i badaczem. W latach 1965 – 2002 mieszkał w Mediolanie, Londynie, Amsterdamie i Karlsruhe. W 2003 r. Powrócił do Australii, gdzie objął funkcję dyrektora Centrum Naukowego iCinema na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii. Od września 2009 r. Shaw jest dziekanem School of Creative Media na City University of Hong Kong. Shaw jest wiodącą postacią w sztuce nowych mediów od czasu pojawienia się performance, rozbudowanego paradygmatu kina i instalacji lat sześćdziesiątych. Jest znanym na całym świecie pionierem twórczego wykorzystania mediów cyfrowych w dziedzinie rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR), immersywności, nawigacyjnych systemów kinematograficznych i interaktywnej narracji. Jego działalność obejmuje performance, rzeźbę, wideo i wiele interaktywnych instalacji.

Laureaci i werdykt Jury