Organizatorzy

Międzynarodowy Konkurs na Intermedialne Dzieło Sztuki jest organizowany przez Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i działającą przy nim Fundację Rozwoju Sztuki Intermediów.

Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów powstała w celu wspierania inicjatyw i środowiska artystów zaangażowanych w twórczość o charakterze intermedialnym, interdyscyplinarnym, rozwijających badania, dydaktykę oraz międzyśrodowiskową i międzynarodową współpracę w tym zakresie. Jednym z jej statutowych zadań jest też łączenie sfery akademickiej z jej otoczeniem, społecznym i ekonomicznym, w najszerszym spektrum aktywności. W chwili obecnej Fundacja wspomaga znaczące przedsięwzięcie kulturalne w Krakowie.

Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie został założony w 2012 roku. Program jednostki mieści się pomiędzy pojęciami „nowych mediów” i „produkcji audiowizualnej”, jednak lokalizacja ta nie oddaje w pełni tego, co z punktu naszego doświadczenia i intencji jest w tym projekcie najbardziej konstruktywne, rozwojowe i co może stymulować cywilizacyjny progres. Celem programu kształcenie jest inspirowanie adeptów do łączenia tradycyjnych aspiracji artystycznych z nowym instrumentarium technologicznym i semantycznym, do poszerzenia tradycyjnego pojęcia i funkcji dzieła. Absolwenci kierunku są w tym samym stopniu przygotowani do twórczości w ramach wolnego zawodu co do pracy grupowej w zespołach projektowych i produkcyjnych, posługujących się zaawansowanymi technologiami.

Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów powstała w celu wspierania inicjatyw i środowiska artystów zaangażowanych w twórczość o charakterze intermedialnym, interdyscyplinarnym, rozwijających badania, dydaktykę oraz międzyśrodowiskową i międzynarodową współpracę w tym zakresie. Jednym z jej statutowych zadań jest też łączenie sfery akademickiej z jej otoczeniem, społecznym i ekonomicznym, w najszerszym spektrum aktywności. W chwili obecnej Fundacja wspomaga znaczące przedsięwzięcie kulturalne w Krakowie.

Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie został założony w 2012 roku. Program jednostki mieści się pomiędzy pojęciami „nowych mediów” i „produkcji audiowizualnej”, jednak lokalizacja ta nie oddaje w pełni tego, co z punktu naszego doświadczenia i intencji jest w tym projekcie najbardziej konstruktywne, rozwojowe i co może stymulować cywilizacyjny progres. Celem programu kształcenie jest inspirowanie adeptów do łączenia tradycyjnych aspiracji artystycznych z nowym instrumentarium technologicznym i semantycznym, do poszerzenia tradycyjnego pojęcia i funkcji dzieła. Absolwenci kierunku są w tym samym stopniu przygotowani do twórczości w ramach wolnego zawodu co do pracy grupowej w zespołach projektowych i produkcyjnych, posługujących się zaawansowanymi technologiami.

Laureaci i werdykt Jury