Koncepcja intermedialnego dzieła sztuki

Obejmuje projekty, koncepty dzieł intermedialnych, możliwych do realizacji bądź utopijnych, bez ograniczeń tematycznych i formalnych. Jedynym wymogiem jest forma zapisu i prezentacji projektu w formie graficznej przy użyciu schematów, diagramów, szkiców pojęciowych, instrukcji wykonawczych, partytur graficznych, z ograniczeniem użycia liter i cyfr do znaczeń symbolicznych, do określenia kolejności, kierunku i kategorii. Forma prezentacji dzieł w tej części konkursu podana została w specyfikacji technicznej, którą można pobrać ze strony konkursu. Organizatorzy gwarantują publiczną i sieciową prezentację wszystkich spełniających warunki konkursu dzieł, ich porównanie i wybór dokonany przez międzynarodowe Jury oraz przyznanie jednej Nagrody.

Nagroda to realizacja koncepcji

Zobowiązanie do opracowania projektu wraz z jego autorem oraz do realizacji i sfinansowania jego publicznego przedstawienia i promocji w terminie wystawy towarzyszącej kolejnej edycji konkursu.

Laureaci i werdykt Jury

Jak się zgłosić?

Krok 1

Zapoznaj się ze specyfikacją techniczną. Jedynym wymogiem jest forma zapisu i prezentacji projektu w formie graficznej przy użyciu schematów, diagramów, szkiców pojęciowych, instrukcji wykonawczych, partytur graficznych, z ograniczeniem użycia liter i cyfr do znaczeń symbolicznych, do określenia kolejności, kierunku i kategorii (szczegółowy opis warunków w załączeniu / do pobrania w formacie pdf).

Pobierz specyfikację techniczną (plik PDF)Pobierz regulamin (plik PDF)

Krok 2

Przygotuj link do pobrania Twoich materiałów przez organizatorów (Dropbox, Google Drive, OneDrive, Wetransfer, FTP, itp.) który podasz w formularzu zgłoszeniowym. Materiały możesz również przesłać na nośniku fizycznym (CD, Pendrive, Flash SD) drogą pocztową na adres organizatorów.


Krok 3

Przygotowanie materiały należy przesłać wypełniając formularz zgłoszeniowy.